Parkeringshus

  • Parkeringshus
  • Parkeringshus
  • Parkeringshus

Vårt produkt Deckshield har hatt stor gjennomslagskraft i det norske markedet de senere årene, bl. a fordi det utkonkurrerer asfalt og støpeasfalt på mange områder...

Flere store aktører i parkeringssektoren, bl. a Europark AS og Q-Park AS, har de siste årene benyttet dette systemet i nye og gamle P-hus.

Installasjon av flere millioner kvadratmeter er utført over store deler av verden, derav ca 250.000 m2 i Norge. Dette har gitt oss god og verdifull erfaring med utfordringene i P-hus.

Takler store bevegelser

Deckshield er basert på en sandwichløsning. Over og under den høyfleksible membranen, Deckshield Elastomeric Membrane, ligger to polyuretansjikt - Deckshield SF og Deckshield Finish.

Disse lagene beskytter selve membranen og fungerer som slitedekke. Membranens oppgave er å håndtere bevegelser i underlaget, selv i sterk kulde. Nøytrale tester viser at membranen tar bevegelser opptil 2 mm, selv i minus 20C.

Bygger kun 3 mm og belaster 7 kg/m2

Til tross for at systemet består av tre lag, bygger belegget kun 3 mm. I de fleste norske parkeringshus er takhøyden begrenset, og det kan derfor være ønskelig å benytte et tynnere belegg..

Til sammen-likning bygger asfalt og støpeasfalt 20-50 mm. Belastningen på underlaget begrenses også betraktelig med Deckshield, da denne type løsning er opp til ti ganger lettere enn asfalt og støpeasfalt.

Tåler alle aktuelle kjemikalier

Deckshield er kjemikaliebestandig mot alle aktuelle kjemikalier. I motsetning til asfalt og støpeasfalt som får store skader av salt- og oljesøl, vil ikke Deckshield systemene påvirkes av disse produktene. Kjemikaliene trenger ikke gjennom underlaget og skader armeringen, slik tilfellet er ved andre løsninger. Slike skader er ofte meget kostbare å rehabilitere i ettertid.

7 farger

Deckshield  systemet leveres i 7 forskjellige farger. Er det ønskelig å skille ut parkeringsplasser i fra kjørearealer med forskjellige farger, gjøres dette mot et lite tilegg i prisen. Deckshield systemene gir et meget estetisk tilfredsstillende og lyst parkeringshus, noe ingen konkurrerende produkttyper kan vise til.

Øker sikkerheten

Belegget reflekterer lys i mye større grad enn asfalt. ombinasjon med forskjellige farger for å markere kjøresoner, oppstilling og evt. gangsoner gir det bedre oversikt og sikkerhet i parkeringshuset. Vi anbefaler konsekvent å skille ut disse arealene, da det viser seg at dette øker sikkerheten betraktelig.

100 % tett

Systemet er 100% vanntett. Deckshield skal være og er systemet som tetter parkeringshuset i et hvert tilfelle. Det installeres som oftest 10 cm sokkel for å unngå lekkasje på utsatte områder mellom gulv og vegg.

Type underlag

Produktet legges både i nybygg og i rehabiliteringsprosjekter. Deckshield installeres direkte på betong, DT- elementer, hulldekke, asfalt og støpeasfalt.

Klikk deg videre inn på de forskjellige Deckshield produktene for mer informasjon.

Send forespørsel

i bruker cookies på våre nettsider for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen som mulig. Ved å fortsette å navigere på nettstedet, gir du samtykke til at cookies brukes. For å lære mer og finne ut hvordan du kan deaktivere cookies, kan du gå til Personvern og Cookie politikk.

Forbli innlogget